Dời lịch ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung sang năm 2022

Đề xuất dời lịch ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung

Dự kiến, ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2021 tại Bình Định. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nên UBND tỉnh Bình Định đã có đề xuất dời lại sang năm 2022. Để xuất này đã được Sở VHTTDL phê duyệt. Và có văn bản gửi bộ VHTTDL về vấn đề này. Theo đó, ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào một thời điểm phù hợp hơn trong năm sau. Đây được xem là hành động đúng đắn nhằm đảm bảo hỗ trợ công tác chống dịch an toàn trên toàn quốc. Những thông tin về sự kiện dời lịch ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung này sẽ được chúng tôi cung cấp trong bài viết sau đây.

Đề xuất dời lịch ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký văn bản số 4205. Truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định.

Ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung bị dời lịch
Dời lịch ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung sang năm 2022

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở VHTT. Về việc chuyển thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022. Đồng thời, giao Sở VHTT có văn bản báo cáo Bộ VHTTDL xem xét quyết định chuyển thời gian tổ chức Ngày hội sang thời điểm khác phù hợp trong năm 2022. Khi cả nước đã khống chế và kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Bình Định đã gửi tờ trình tới Bộ VHTTDL về việc dời lịch tổ chức

Ông Tạ Xuân Chánh, Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết. Sở đã có tờ trình gửi Bộ VHTTDL về việc đề xuất chuyển tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại Bình Định sang năm 2022. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV tại tỉnh Bình Định. Thời gian qua Sở VHTT Bình Định đã phối hợp Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VHTTDL). Cùng các Sở VHTTDL, Sở VHTT 11 tỉnh, thành miền Trung chuẩn bị điều kiện cần thiết. Tiến đến xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện.

Theo ông Chánh, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp. Đồng thời việc tổ chức cần phải chuẩn bị nội dung chu đáo trong một thời gian cần thiết sau khi Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch. Với tình hình hiện nay là không thể tổ chức được trong năm 2021.

Do dịch bệnh Ngày hội văn hóa các dân tộc Miền Trung sẽ dời lịch
Bình Định đã gửi tờ trình tới Bộ VHTTDL về việc dời lịch tổ chức

Kết luận

Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung lần gần nhất tổ chức vào năm 2018. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp giữ gì. Và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc miền Trung. Trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Và trình diễn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn. Và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Của cộng đồng các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *