Giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Kiên Giang được bảo tồn và phát huy

Kế hoạch bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số được ban hành

Được biết, UBND tỉnh Kiên Giang đã vừa ban hành một dự án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn liền với phát triển du lịch. Dự án này sẽ được đưa vào thực hiện từ 2022 – 2024 với 5 nhiệm vụ khác nhau. Việc giữ gìn và bảo tồn được giá trị văn hóa truyền thông của dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. 5 nhiệm vụ của dự án này sẽ được tiến hành đối với người Hoa thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang. Việc phát huy các giá trị văn hóa dân tộc kết hợp với phát triển du lịch sẽ mang lại nhiều lợi ích tích cực cho người dân. Vậy dự án này sẽ được thực hiện như thế nào? Nội dung của dự án sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết này.

Kế hoạch bảo tồn giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Dự án gồm: Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của người Hoa ở Kiên Giang. Thời gian thực hiện từ năm 2022 – năm 2025. Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào dân tộc Khmer. Số lượng 20 dàn nhạc ngũ âm. Tại các xã vùng đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang. Nội dung hoạt động của đội văn nghệ là biểu diễn văn nghệ truyền thống. Thời gian thực hiện từ năm 2023 – đến năm 2025.

Người Khmer
Dự án sẽ hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống của dân tộc Khmer.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung đầu tư là hỗ trợ đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn văn hóa nghệ thuật Khmer. Tại di tích thắng cảnh Mũi Nai. Số lượng đầu tư là 01 Nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật có diện tích 40x60m2. Xây dựng nhà vệ sinh, tăng cường trang thiết bị biểu diễn nghệ thuật, thiết bị phòng sinh hoạt cộng đồng. Chỉnh trang cảnh quan đường, bãi đỗ xe…Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Dự án được thực hiện với nhiều hình thức

Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Khmer cấp phát cho cộng đồng. Nội dung sưu tầm, biên soạn, in ấn, phát hành ấn phẩm xuất bản về văn nghệ dân gian Khmer Kiên Giang. Để cấp phát cho cộng đồng. Số lượng 4.000 cuốn. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer
Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer được bảo tồn

Hỗ trợ bảo tồn Lễ hội Ok Om Bok tại huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang. Khai thác và xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. Nội dung khảo sát xây dựng kịch bản nâng cấp lễ hội. Và hỗ trợ các đội văn nghệ quần chúng huyện Gò Quao luyện tập. Dàn dựng chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ lễ hội. Thời gian thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Thời gian tới, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ xây dựng một hệ thống chính sách phù hợp cho công tác bảo tồn. Và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Trong đó ưu tiên cơ chế, chính sách đãi ngộ cho những người có công giữ gìn, bảo tồn. Và truyền dạy, đào tạo trong lĩnh vực văn hóa dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *