Giá trị văn hóa của người Mạ tại Đắk G’long được phát huy

Hình ảnh dân tộc Mạ

Vừa qua, bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch đã có văn bản ban hành liên quan tới việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mạ tái định cư tại huyện Đắk G’long thuộc tỉnh Đắk Nông. Thông tin nội dung này được ban hành trong quyết định 1334/QĐ-BVHTTDL. Được biết nội dung hoạt động của quyết định ban hành này dự kiến thực hiện vào quý 2 năm 2021. Mục đích của việc này nhằm phát huy giá trị văn hóa cộng đồng, tăng cường đoàn kết dân tộc và nâng cao ý thức về việc bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc. Vậy nội dung cụ thể của quyết định mới về việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của người Mạ tái định cư như thế nào sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài sau.

Giá trị văn hóa của người Mạ được bảo tồn và phát huy

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1334/QĐ-BVHTTDL. Về việc xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa của dân tộc Mạ vùng di dân tái định cư thủy điện huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Dự kiến diễn ra trong Quý II, năm 2021. Theo đó, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch. Và UBND huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông tổ chức cho các nghệ nhân dân tộc Mạ trên địa bàn thực hiện truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, nghệ thuật trình diễn dân gian. Cho các thành viên mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa.

Dân tộc Mạ
Giá trị văn hóa của người Mạ được bảo tồn và phát huy

Đồng thời, ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương. Và tổ chức sinh hoạt định kỳ, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng. Điều đó nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa. Tham gia tập huấn có 35 người bao gồm cả nghệ nhân và học viên. Nghệ nhân là chủ thể nắm giữ các giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian. Và học viên là đồng bào dân tộc Mạ tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Phương thức thực hiện là trao đổi với các chuyên gia, nghệ nhân hoàn thiện nội dung truyền dạy. Phối hợp lựa chọn và tập huấn cho cán bộ địa phương tham gia vào quá trình triển khai kế hoạch. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương.

Gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc có ý nghĩa quan trọng

Đây là hoạt động góp phần động viên, khích lệ khơi dậy các giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mạ. Tại vùng di dân tái định cư thủy điện. Từ đó đẩy mạnh công tác bảo tồn, duy trì văn hóa cộng đồng. Thúc đẩy giao lưu văn hóa giúp đồng bào dân tộc Mạ. Nhanh chóng hòa nhập cuộc sống ở nơi cư trú mới. Đặc biệt, các học viên tham gia còn được các chuyên gia, nhà quản lý, nghệ nhân truyền dạy trao đổi những phương pháp tiếp cận. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn. Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đề cao vai trò chủ thể văn hóa của các nghệ nhân.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần thiết. Trong việc tập luyện và biểu diễn, tổ chức ra mắt mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa tại địa phương. Và tổ chức sinh hoạt định kỳ, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng. Nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mạ. Tại các xã trên địa bàn huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Cồng chiêng dân tộc Mạ
Gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc có ý nghĩa quan trọng

Kết luận

Qua đó, tăng cường mối đoàn kết giữa các dân tộc. Đặc biệt là lớp trẻ là người dân tộc Mạ gắn bó hơn nữa trong sinh hoạt văn hóa. Truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc. Các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc. Các nghề thủ công truyền thống. Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với mô hình xây dựng. Và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Mạ. Tại vùng di dân tái định cư thủy điện ra các địa phương khác. Chính là tạo ra các loại hình sản phẩm văn hóa đặc thù nhằm phát triển du lịch. Từng bước giúp bà con dân tộc Mạ có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *